โรงพยาบาลภูผาม่าน ฉุกเฉินโทร.1669 หรือ 043-396011, 043-396012 ต่อ 109

 

 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ โรงพยาบาลภูผาม่าน Welcome to PhuphamanHospital

แผนทางการเงิน (Planfin)ปีงบประมาณ 2566

แผนทางการเงิน (Planfin)ปีงบประมาณ 2565

แผนทางการเงิน (Planfin)ปีงบประมาณ 2564

แผนทางการเงิน (Planfin)ปีงบประมาณ 2563