โรงพยาบาลภูผาม่าน ฉุกเฉินโทร.1669 หรือ 043-396011, 043-396012 ต่อ 109

 

 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ โรงพยาบาลภูผาม่าน Welcome to PhuphamanHospital

(30-08-2564)-ขออนุมัตินำข้อมูล ประกาศจังหวัดขอนแก่น การประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด
(30-08-2564)-ประมูลขายทอดตลาดอาคารราชพัสดุที่จะรื้อถอนของโรงพยาบาลภูผาม่าน