โรงพยาบาลภูผาม่าน ฉุกเฉินโทร.1669 หรือ 043-396011, 043-396012 ต่อ 109

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ โรงพยาบาลภูผาม่าน Welcome to PhuphamanHospital